Zeilles Volwassenen

Lesprogramma volwassenen

Op diverse doordeweekse avonden worden zeillessen voor volwassenen verzorgd (planning in overleg). Er wordt gezeild met goed onderhouden verenigingsboten en desgewenst met boten van de deelnemers zelf. Kosten: € 81,- per 6 lessen, dit is het exclusief lidmaatschapgeld. Jan van de Roemer is de coordinator van het volwassenenzeilen, bereikbaar op volwassenenzeilen@zeilvereniging-gaasperplas.nl.

Zeil-les in een laser

Dit jaar hebben we voor het eest ook zeillessen voor volwassenen in een laser. Deze lessen C4F5982B-3BE8-4F24-B9D7-4E47131EA45Evinden plaats op donderdag-avond van 18.00 tot 20.00 uur.

De eerste les vindt plaats op 19 mei en de kosten zijn 60 euro voor 10 lessen. Het lidmaatschap van de vereniging bedraagt 74 euro. Informatie over de laser-lessen kan worden opgevraagd bij Aya Verbiest (06-52607549) of via jeugdzeilen@zeilvereniging-gaasperplas.nl